top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 48 от 28.06.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «TANDEM STORES» ЖШС, БСН 130940003518, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сүйінбай даңғылы, 89Б үй,
тел. +77015558882.
3. «Болат Жол» ЖШС, БСН 100640015476, өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау
қаласы, Азаттық даңғылы, 67Б, 3 қабат, 18 кабинет, тел. 87022300160.
4. «Baby clinic Kz» ЖШС, БСН 220840034682, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен жайда қабылдана-
ды: Қызылорда қаласы, «Астана» шағынауданы, 2 үй,16 пәтер. Тел.
87089515960.
5. «Жақсылык Х М» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі,
БСН 200240010461, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Түркістан
облысы, Сайрам ауданы, Ақсу ауылы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 9
үй, 12 пәтер, пошта индексі 160800.
6. «Метачейн» ЖШС, БСН 220740012093 (ҚР, 031102, Ақтөбе облы-
сы, Хромтау ауданы, Дон ауылдық округі, Оңғар ауылы, Бұлақ көшесі,
16 ғимарат), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 28В
үй, 607 кеңсе. Тел. 87473974747, 87788401888, e-mail: aibek.kambaliyev@
tks.law, rashid.kair@tks.law.
7. «Зеренді» ауылшаруашылығы өндірістік кооперативі (БСН
141240017517) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 021200, ҚР, Ақмола об-
лысы, Зеренді ауданы, Зеренді а/о, Зеренді ауылы, Победа көшесі, 8 үй.
8. «KBE-TRAVEL» ЖШС, БСН 181040000374, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Гоголь көшесі, 127/1 үй.
Тел. 87051808387.
9. «Phoenix Agro Kazakhstan («Феникс Агро Казахстан»)» ЖШС, БСН
190240006598, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талаптар ха-
барландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжайда
қабылданады: ҚР, 050020, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Керей-Жәні-
бек хандар көшесі, 109/1 үй. Тел. 87272715030.
10. «БҮРКІТ» Шығыс Алтай бүркітшілер федерациясы» қоғамдық
бірлестігі, БСН 170340013957, 2017 жылы құрылған «Шығыс Алтай
бүркітшілер федерациясын» федерация мүшелерінің шешімімен өзінің
таратылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Абай облысы, Үржар ауданы, Көкөзек ауылы, Абай көшесі, 109
үй. Тел. 87021394509.
11. «Есіл» колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
БСН 161040004482, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Астана қаласы, Жақып
Омаров көшесі, 10А үй, тел. 87752814818.
12. «Жамбыл облыстық медициналық колледжі» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, БСН 190440001089, өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Шу қаласы,
Сәду Шәкіров көшесі, 24 үй, тел. 87752814818.
13. «Батыс Қазақстан көпсалалы колледжі» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, БСН 181240026593, өзінің таратылатыны туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Орал қаласы, Фрунзе
көшесі, 127А үй, тел. 87752814818.
14. «Элит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 990740006533,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Өскемен қаласы, Е.П. Славский атындағы жағалау
көшесі, 64 үй, 149 пәтер (кеңсе), тел. 87752814818.

МҰРАГЕРЛІК

15. 28.10.2023 ж. қайтыс болған Даримбетов Ихлас Балташулының
атына мұралық іс ашылды. Барлық мұрагерлердің мұраға құқық туралы
куәлік алу үшін нотариус А.С.Жанакулованың кеңсесіне келуін сұрай-
мын. Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Мұратбаев көшесі, 36 үй, 35
пәтер. Тел. 87052700001.
16. 2024 жылы 05 қаңтарда қайтыс болған азамат Нурмухашов Аман-
гельды Багитжановичтің, 09.11.1972 ж.т., атына мұралық іс ашылды.
Барлық мұрагерлер мұраны қабылдау үшін нотариус А.М. Алмжановқа
хабарласуларын сұраймыз. Мекнжайы: Атырау қаласы, Құлманов көше-
сі, 115, тел. 87756160690.

ӘРТҮРЛІ

17. «Ломбард «Золотой век» ЖШС (БСН 170940021959) ҚР Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігіне ломбардтың қызметін жүзеге
асыруға арналған лицензияның қолданылуын тоқтату туралы өтінішпен
ерікті түрде жүгінгені туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады: Қазақстан, Ақмола облысы, Ақкөл ауданы, Ақкөл қаласы,
Сағадат Нұрмағамбетов көшесі, құрылыс 80, пошта индексі 020100.
18. «New Ломбард» ЖШС, БСН 201040036252, заңды мекенжайының
өзгергені туралы хабарлайды. Жаңа мекенжайы: Түркістан облысы,
Келес ауданы, Қошқарата ауылдық округі, Шынар ауылы, Егемендік
көшесі, құрылыс 1Б.
19. «ASIA TECH LOGISTICS» ЖШС «Ағаш құрамы бар тақталардан,
ламинатталған ағаш - жоңқа тақтайшаларынан бұйымдар өндіру цехын
салу және пайдалану және сүректі қайта өңдеу» ЖЖ «Қоршаған ортаны
қорғау» бөлімі бойынша жария талқылаулар өткізеді.
Талқылаулар 09.07.2024 ж. бастап 5 жұмыс күні өтеді.
Үйлестіруге жауапты – «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау
және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ. Жобамен мына жерде та-
нысуға болады: https://ecoportal.kz/.
Тапсырыс беруші: «ASIA TECH LOGISTICS» ЖШС.
Әзірлеуші: «Елкен» ЖШС, тел. 87028353262, info@elken.kz.

ЖОҒАЛТУ

----

БАНКРОТТЫҚ

----

bottom of page