top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 44 от 14.06.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Z-Контракт» ЖШС, БСН 190740020393, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР,
БҚО, Орал қаласы, Сарытау трассасының 7-км, ғимарат 15А.
3. «Аквитенс» ЖШС, БСН 000740005352, өзінің таратылуы туралы
хабарлайды. Хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде та-
лап-шағымдар осы мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Баишев көшесі, 3А үй.
4. «Альянс Ритейл» ЖШС, БСН 170440028097, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, Алматы қаласы, Бөкейханов көшесі, 55В үй, ВП Литер А.
Тел. 87715070059.
5. «RR Holding» ЖШС, БСН 211040031095, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ал-
маты қаласы, Сейфуллин даңғылы, 512 үй, 20 пәтер. Тел. 87055542658.
6. «Объединение собственников имущества «ВН» қоғамдық бір-
лестігі, БСН 191040025897, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 050044, Алматы қаласы,
Медеу ауданы, Манаев көшесі, 92 үй, 47 пәтер. Тел. 87770090057.
7. «Medical Group Opportunities» ЖШС, БСН 151240019812, Алматы
қаласы, Мәуленов көшесі, 85 үй, 207 кеңсе, өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Сүлей-
менов көшесі, 25 үй, 11 пәтер.
8. «Opportunities» ЖШС, БСН 111140012011, Алматы қаласы, Мәуле-
нов көшесі, 85 үй, 207 кеңсе, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды.
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына
мекенжай бойынша қабылданады: Алматы қаласы, Сүлейменов көшесі,
25 үй, 11 пәтер.
18. «ГРАНД-2030» ЖШС, БСН 081140001464, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қо-
станай области, Қостанай қаласы, Жеңіс көшесі, 70 үй, 13А кеңсе.
19. «Samgau ORDA» ЖШС (БСН 180240025959) өзінің тараты-
латындығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады. Қазақстан, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қашақбай
Пірімов ауылы, Ғани Мұратбаев көшесі, 19 үй.
23. «Sweettun (Свиттун)» ЖШС, БСН 230140031042, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: Алматы қаласы, Сауранбаев көшесі, 7/1, тел. 87479972775.
24. «Barline» ЖШС, БСН 230740022499, өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы
қаласы, Сауранбаев көшесі 7/1, тел. 87479972775.

МҰРАГЕРЛІК

11. 2006 жылы 03 ақпанда қайтыс болған Дуйсебаев Сайлаубайдың
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғи-
марат. Тел. 87022334499.
12. 2023 жылы 11 желтоқсанда қайтыс болған Турсымуратов Дуй-
сеннің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекен-
жайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі,
5 ғимарат. Тел. 87022334499.
13. 2018 жылы 18 шілдеде қайтыс болған Мухамеджанова Базаркуль
Алимжановнаның артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе
мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек.
Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
14. 2023 жылы 18 желтоқсанда қайтыс болған Ауланбергенова Ай-
жан Ахметовнаның артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе
мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек.
Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
15. 2023 жылы 21 желтоқсанда қайтыс болған Мырзахметов
Әбдікәрімнің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра
туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек.
Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
16. 2023 жылы 03 қазанда қайтыс болған Исмаилов Кенжебайдың
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қы-
зылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
17. 2024 жылы 18 мамырда қайтыс болған азамат Бакдаулетов Аскар
Маханбеткалиевичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері нота-
риус Абылкасымова Гульнар Оразакыновнаға мына мекенжайға келуі
керек: Алматы облысы, Іле ауданы, Боралдай кенті, «Водник-1» ықшамауданы,
36/11 үй, тел. 87071378775.

ӘРТҮРЛІ

9. «PROFIT GRAIN» ЖШС, БСН 120640017941, жарғылық капита-
лының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру
жарияланған күннен бастап бір ай ішінде мына мекенжай бойынша қа-
былданады: ҚР, СҚО, Жамбыл ауданы, Троицкое ауылы, Новая көшесі,
12 үй. Тел. 87773363793.
10. «Авиационный Учебно-Тренировочный Центр» ЖШС, БСН
120640013720, өзінің несиегерлері мен мүдделі тұлғаларға жарғылық
капиталының 500 000 (бес жүз мың) теңгеге дейін азайғаны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап
бір ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қарағанды облы-
сы, Бұхар жырау ауданы, Үштөбе ауылы, есептік орам 032, құрылыс 519.
20. Астана қаласы әкімдігінің «Роза Бағланова атындағы № 2 Балалар
музыка мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, БСН
990340004844, өзінің шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорын болып қайта ұйымдастырылғаны туралы ха-
барлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай
ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Астана қаласы, Шәкен
Айманов көшесі, 8 үй, тел. +7(7172)43-70-49.
21. «Enterprise Investment» ЖШС, БСН 211240001219, жарғылық
капиталының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап бір ай ішінде мына мекенжай бойынша
қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бөгенбай батыр көше-
сі, 115 үй, индекс 050000.
22. «Caspiy Builds» ЖШС, БСН 240540031958, жарғылық капиталы
6 193 385 (алты миллион жүз тоқсан үш мың үш жүз сексен бес) теңгеге
азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-
ды: ҚР, Алматы қаласы, Алатау ауданы, 20 ықшамаудан, 22 үй.
Тұтынушыларға арналған ақпарат
«Қазсушар» РМК Солтүстік Қазақстан филиалы «Ұлттық
экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу коми-
тетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті»
РММ-нің 2024 жылғы 10 маусымдағы № 69-НҚ бұйрығы не-
гізінде 2024 жылғы 1 шілдеден 31 желтоқсанға дейін «Тірек
гидротехникалық құрылыстардың көмегімен жер үсті ағынын
реттеу» реттелетін қызмет түрі бойынша тарифі ҚҚС есептеме-
генде 1 м3 су үшін 0,75 теңгені құрайтынын Сіздің назарыңызға
жеткізеді.

ЖОҒАЛТУ

----

БАНКРОТТЫҚ

----

bottom of page