top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 41 от 04.06.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «ZeitenSchrift» (Почерк Времени) ЖШС, БСН 010340004410 (Ал-
маты қ., Джандосов көшесі, 60А, 54 кеңсе), өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы,
050010, Қонаев көшесі, 163 үй, 104 пәтер. Тел. 87071679403.
3. «Караван-2017» ЖШС, БСН 171140030992 (ҚР, 030000, Ақтөбе обл.,
Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Промзона көшесі, құрылыс 18Б),
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Ақтөбе обл., Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласы, Арай
көшесі, құрылыс 15Д. Тел. 87779908585.
4. «FinPay» ЖШС, БСН 211040028104, өзінің таратылғаны туралы
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай
ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Астана қаласы, Алматы ауданы,
Абылай хан даңғылы, 5/2 үй, 71 пәтер. Тел. 87078125578.
5. «ByPanaroma Almaty LLP» ЖШС, БСН 210340019420, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру жарияланған
күннен бастап екі ай ішінде жазбаша нысанда мына мекенжай бойынша
қабылданады: Қазақстан, 050062, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Кабдолов
көшесі, ғимарат 22Б. Тел. 87471705534.
6. «KinSarf» ЖШС, БСН 160640004671 өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал қаласы,
Евразия көшесі, 59/1 үй.
7. «ORAL Konsalting» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН
210140008110, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы,
Орал қаласы, Зашаған кенті, «Кең дала» ықшамауданы, Жалын көшесі, 41
үй.
8. «ДОМОСТРОИТЕЛЬ» тұтыну кооперативі, БСН 090640016668, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Қазақстан, ОҚО, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылы, көшесі, үй н/ж,
пошта индексі 160600.
9. «Платэя» ЖШС, БСН 150540020983, өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Байтұрсынов көшесі, 32/2
үй, п.48, тел. 87015278087.
18. «Lift Жарнама» ЖШС, БСН 220840025217, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Шымкент
қаласы. Д.Қонаев даңғылы, 91, тел. +77072608888.
16. Ақтау қаласы әкімдігінің 29.06.2023 ж. № 11-07/1137 қаулысымен
«Ақтау қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» мемлекеттік меке-
месін тарату туралы шешім қабылданды. Кредиторларға тарату комисси-
ясына талап қою құқығы бар екенін хабарлайды. Кредиторлық берешекке
байланысты талаптар осы хабарлама жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім
ішінде қойылуы тиіс. Талаптар мына мекенжайда қабылданады: 130000,
Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 14 шағынаудан,
71 үй. Неке сарайы ғимараты.

ӘРТҮРЛІ

10. «ЛОМБАРД «МЕГА СТАНДАРТ» ЖШС, БСН 120540006010, ми-
кроқаржы қызметін жүзеге асыруға алған лицензиясының қолданылуын
тоқтату туралы хабарлайды. Шағымдар жарияланған күннен бастап екі ай
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
46 үй, 43 кеңсе. Тел. +77015250788.
11. Алматы қаласының Алатау аудандық сотында азамат Подлипалин
Андрей Викторовичтен түскен арыз бойынша 28.10.1967 жылы туған, Ал-
маты қаласының тумасы Подлипалин Валерий Викторовичтің хабарсыз кет-
кендігі туралы іс қаралуда. Подлипалин Валерий Викторовичтің жүрген жері
туралы мәліметті немесе басқа да ақпаратты білетін адамдарға жарияланым
берілген күннен бастап үш ай мерзімде Алматы қаласы, Алатау ауданы,
«Шаңырақ-2» ықшамауданы, Жанқожа батыр көшесі, 26 үй, 203 бөлме, тел.
87474961435 мекенжайы бойынша Алматы қаласы Алатау аудандық сотына
және Алматы қаласы, Алатау ауданы, Чурин көшесі, 6А үй, 1 пәтерде тұра-
тын Подлипалин Андрей Викторовичке хабарлауды сұраймыз.
12. Осымен «CA GARDEN SCHOOLS» ЖШС, БСН 171240027609 (бұ-
дан әрі – Серіктестік) (орналасқан жері: Астана қ., Есіл ауданы, Ә.Бөкейхан
көшесі, 34 ғимарат) өзінің барлық кредиторларын «Серіктестікті» оған
«ASTANA GARDEN SCHOOL» ЖШС, БСН 180640017437 (орналасқан жері:
Астана қ., Есіл ауданы, Ә.Бөкейхан көшесі, 34 ғимарат).
Қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейін «ASTANA GARDEN
SCHOOL» ЖШС-нің барлық құқықтары мен міндеттемелері бойынша
құқықтық мирасқор Серіктестік болады.
Осыған байланысты Серіктестіктің кредиторлары осы хабарлама жарияланған
сәттен бастап екі ай ішінде ықтимал шағымдар мен келіспеушілік-
терді реттеу, қажетті хабарламаларды, өтініштерді және өзге де хат-хабар-
ларды беру үшін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша «Серіктестікке»
жүгінуге құқылы.
13. Осымен «ASTANA GARDEN SCHOOL» ЖШС, БСН 180640017437
(бұдан әрі – Серіктестік) (орналасқан жері: Астана қ., Есіл ауданы, Ә.Бө-
кейхан көшесі, 34 ғимарат) Серіктестікті «CA GARDEN SCHOOLS»
ЖШС-не, БСН 171240027609 (орналасқан жері: Астана қ., Есіл ауданы)
қосу жолымен Серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы өзінің барлық кре-
диторларын хабардар етеді. Мекенжайы: Ә.Бөкейхан көшесі, 34 ғимарат).
Қайта ұйымдастыру рәсімі аяқталғаннан кейін Серіктестіктің барлық
құқықтары мен міндеттемелері бойынша құқықтық мирасқор «CA GARDEN
SCHOOLS» ЖШС болады.
Осыған байланысты Серіктестіктің кредиторлары осы хабарлама жарияланған
сәттен бастап екі ай ішінде ықтимал шағымдар мен келіспеушіліктерді
реттеу, қажетті хабарламаларды, өтініштерді және өзге де хат-ха-
барларды беру үшін жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша серіктестікке
жүгінуге құқылы.
14. «Khan Shatyr Solutions» ЖШС, БСН 190140022952, жарғылық ка-
питалының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылда-
нады: Астана қаласы, Достық көшесі, 4, н.п. 1.
15. «Кредит Сервис Ломбард» ЖШС өтелмеген мүлікті сату бойынша
аукциондар өткізеді
Өтетін орны: Астана, А.Кравцов көшесі, 6.
Өткізілетін күні: 10.06.2024 – 20.06.2024 ж.
Анықтама телефоны: 87753712969.
Лиц. 01.21.0009Л.

МҰРАГЕРЛІК

17. 2023 жылы 21 желтоқсанда қайтыс болған Қайыпбергенов Асқар
Бақытханұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра
туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекен-
жайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5
ғимарат. Тел. 87022334499.

ЖОҒАЛТУ

----

БАНКРОТТЫҚ

----

bottom of page