top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 38 от 24.05.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Qonayev Auto» ЖШС, БСН 221140036943, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап
екі ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Мақата-
ев көшесі, 131 үй, 3 корпус, 97 пәтер (кеңсе). Тел. 87770022857.
3. «Serum» ЖШС, БСН 130940024878, өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Мәуленов көше-
сі, 85 үй, 68 пәтер (кеңсе). Тел. 87770022857.
4. «АӨК «Кооперация Ержан Бастау» ауыл шаруашылығы өндірістік ко-
оперативі (БСН 230240033575) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Түркістан обл.,
Қазығұрт ауданы, Шарбұлақ а/о, Шарбұлақ ауылы, Жастар көшесі, 6 үй.
5. «АСЫЛЫМ ЛОМБАРД» ЖШС, БСН 171140017826, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап екі ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: 040915, Алматы
облысы, Қарасай ауданы, Жандосов ауылдық аймағы, Жандосов ауылы,
Жібек жолы көшесі, 5 үй. Тел. 87003858541.
6. «Фермерское подворье» ЖШС, БСН 230740020343, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен
бастап екі ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, Индустрия көшесі, 93 үй.
Тел. 87055864520.
7. «Промстройконтракт-А» ЖШС, БСН 100240022187, ҚР, Атырау
облысы, Атырау қаласы, Азаттық көшесі, 72В ғимарат, мекенжайында
орналасқан «Промстройконтракт-А» жауапкершілігі шектеулі серікте-
стігінің Атырау қаласы, БСН 100441003361, филиалының таратылғанын
хабарлайды. Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі
ай ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Жетісу
ауданы, «Кемел» шағын ауданы, Дулыға көшесі, 1 ғимарат, «Промстрой-
контракт-А» ЖШС директорының телефоны: 87017620031, Хасан-оғлы
Аслан Дурсунұлы (эл.пошта: promstroykontrakta@mail.ru).
18. «Murray & Roberts Kazakhstan (МюррейЭндРобертс Казахстан)»
ЖШС (БСН 220440047540) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Ақтөбе
облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қаласы, Абай тұйық көшесі, 5А үй.
19. «CASPIA BARAKAT» ЖШС (БСН 180640033875) өзінің ерікті
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай-
да қабылданады: ҚР, Маңғыстау обл., Ақтау қ., 29 шағынаудан, 24 үй,
100 пәтер.
21. «BQO Group» ЖШС, БСН 210140015420 (Қазақстан, Астана қала-
сы, Есіл ауданы, Дінмұхамед Қонав көшесі, 12 үй, 244 пәтер, пошта ин-
дексі 010000) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Қазақстан, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дін-
мұхамед Қонав көшесі, 12 үй, 244 пәтер, пошта индексі 010000, тел.
87087777743.
22. QlikTech Netherlands B.V. Қазақстандағы Филиалы, БСН
221141043337, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Сейфул-
лин даңғылы, 609 ғимарат, «Forum» бизнес орталығы, пошталық индекс
050000, тел. + 7 701 074 97 99.
23. «Сенім –Protection» ЖШС, БСН 040340001580, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Аты-
рау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Промзона-1, тел. 871237
56754.
24. «Біздің үй Жағалау 37» тұрғын үй-құрылыс кооперативі, БСН
200740002171, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен екі ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: Астана қ. Республика данғылы, 61 үй, 6 кеңсе,
тел. +77773332221.
25. «MMAA Logistics (ММАА Логистикс)» ЖШС, БСН 190340002340,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа-
былданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы,
әл-Фараби даңғылы, 7 үй, 116 кеңсе, тел. + 7 727 328 93 01.

ӘРТҮРЛІ

14. Орал қаласының №2 сотында Орал қаласы, Абай көшесі, 88
үй, 107 пәтерде тұратын азаматша Иралиева Асель Турарбековнаның
(+77028352505) арызы бойынша Динишев Салимгерей Утепбергено-
вичтің қайтыс болу фактісі рәсімделуде. Динишев Салимгерей Утеп-
бергеновичтің тұрғылықты жерін білетін жандардың 5 шағынаудан, 12
ғимаратта орналасқан №2 сотқа хабарласуы сұралады.
15. «Алматы облысының ауылшаруашылық басқармасы» ММ «Ушко-
нырирригация» ШЖҚ МКК, БСН 080640012198, өзінің «Алматы облы-
сының ауылшаруашылық басқармасы» ММ «Алматыоблводхоз» ШЖҚ
МКК-на (БСН 221240042763) қосылу арқылы қайта ұйымдастырылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алма-
ты облысы, Қаскелең қаласы, Наурызбай кешені, 15.
17. Алматы облысы әкімдігінің 13.05.2024 ж. №171 қаулысының
негізінде «Алматы облысының ауылшаруашылық басқармасы» ММ
шаруашылық жүргізу құқығындағы «Илиирригация» су шаруашылығы
МКК (БСН 080740005347) өзінің «Алматы облысының ауылшаруашылық
басқармасы» ММ шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алматыоблвод-
хоз» МКК-на (БСН 221240042763) қосылу арқылы қайта ұйымдастыры-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
ҚР, Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы, Набережная көшесі,
12 үй.
28. «Бахус» АҚ 17.06.2024 және 21.06.2024 аралығында Бірыңғай
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар үшін ластаушы
заттардың шығарындыларын есептеулер бойынша қоғамдық талқылау
түрінде өтетінін хабарлайды. Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Гоголь кө-
шесі, 223 мекенжайында орналасқан «Бахус» АҚ-ның алкоголь өнімін ке-
шенді өндіруге әсер ету туралы декларация. Бастамашы: «Бахус» АҚ, БСН
941140000417, +77012894995. Жобалық құжаттама пакетін ескертулер мен
ұсыныстар беру үшін Бірыңғай экологиялық порталда көруге болады.

МҰРАГЕРЛІК

8. 2023 жылы 20 желтоқсанда қайтыс болған азаматша Калиева Са-
паргул Конисбаевнаның атына мұрагерлік ашылды. Барлық мұрагерлер
мұраны қабылдау үшін нотариус Жулдыбаева Акманат Рыспековнаға
хабарласуларын сұраймыз. Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Ы.Жахаев
көшесі, 3 үй.
9. 2024 жылы 11 қаңтарда қайтыс болған Нұрмағанбетов Мұрат
Тайлақұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра
туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек.
Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов
көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
10. 2020 жылы 10 шілдеде қайтыс болған Ахметова Айсұлудың
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қы-
зылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
11. 2024 жылы 17 сәуірде қайтыс болған азамат Даулетова Алия
Сабировнаның атына мұралық іс ашылды. Барлық мұрагерлер мұраны
қабылдау үшін нотариус А.А. Амандықоваға хабарласуларын сұрай-
мыз. Мекенжайы: Атырау қаласы, «Авангард 3» ықшамауданы, 75 үй,
5 кеңсе.

ЖОҒАЛТУ

20. Жолан Жеңісбек Полатбекұлына берілген № 002 Қазақстан
Республикасы Конституциялық Соты Аппараты басшысының орынба-
сары лауазымындағы қызметтік куәлігі 2024 жылғы 23 сәуірден бастап
жарамсыз деп танылсын.

БАНКРОТТЫҚ

16. Астана қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық
сотының 2024 жылғы 15 мамырдағы ұйғарымымен «Ален Болатұлы»
ЖК-н, ЖСН 951119300126, банкрот деп тану туралы іс қозғалды.

bottom of page