top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 36 от 17.05.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. Ақмола облысы білім басқар-
масының жанындағы «Арша-
лы кенті, Агротехникалық кол-
леджі» мемлекеттік коммуналдық
қазыналық кәсіпорны филиалы
(БСН 090141000400) өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: ҚР, Ақмола облысы,
Аршалы ауданы, Аршалы кенті,
Спортивная көшесі, құрылыс 1. Тел.
87013798403.
3. «Бахыт-Той» ЖШС (БСН
130440030903) өзінің ерікті түрде
таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: ҚР, Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Тимирязев кө-
шесі, 42 үй, павильон 16.
4 . « Т У РА Н » Ш Қ ( Б С Н
050864007441) өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: ҚР, Түркістан облы-
сы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт с/о,
Райымбек батыр көшесі, 23 үй.
5. «Ауэзова 83А» мүлік иелері
бірлестігі», БСН 220640040639 (ҚР,
Павлодар облысы, Ақсу қаласы,
М.О. Әуезов көшесі, 83А үй), өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды.
Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: ҚР, Павлодар облысы,
Ақсу қаласы, М.О. Әуезов көшесі,
83А үй, 40 пәтер. Тел. 87776519200.
1 6 . « Д а сха н » ЖШС , Б С Н
221240005441, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Шымкент қаласы,
Сайрам көшесі, 5 үй, 5 пәтер, тел.
+77025832664.
17. «Қармақшы Финанс» Кре-
диттік серіктестігі» ЖШС, БСН
151240013982, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжай-
да қабылданады: Қызылорда об-
лысы, Қармақшы ауданы, Төре-
там кенті, Мұратбаев көшесі, 5В,
тел. 87770760448.
18. «ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД
« Б О Т А К Ө З » Ж Ш С , Б С Н
211240029902, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Алматы облысы, Іле
ауданы, Боралдай ауылы, Ұстаздар
көшесі, 18 үй, тел. 87757693875.
19. «Казахювелир-Ломбард-Ал-
маты» ЖШС, БСН 111240004629,
өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Алматы
қаласы, Гоголь көшесі, 77/85, тел.
+77083831800.
20. «KMC VIP TRAVEL» ЖШС-
нің Ақтөбе қаласындағы филиалы,
БСН 140741029809, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Жаңаөзен қаласы,
«Көктем» ықшамауданы, 23 үй, 37
пәтер, тел. 87751436483.
21. «Қазақстан Республика-
сының кооперативтік ұйымдары-
ның облыстық (өңірлік) бірлестік-
терінің Қауымдастығы (QazCOOP
– Қазтұтынудағы)» ЗТБ, БСН
940540001576, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Алматы қаласы,
Бөгенбай батыр көшесі, 102, тел.
+77272910576, е-mail: kazcoop@
mail.ru.

ӘРТҮРЛІ

8. Қарағанды облысы МАЭС-ның 2024 жылғы 10 мамырдағы ұйғары-
мымен «ИнвестСпецСтрой» ЖШС-не қатысты, БСН 991140001216, оңалту
рәсімдерін қолдану туралы іс қозғалды. Заңды мекенжайы: Қарағанды
қаласы, Камская көшесі, 1.
9. «Цептер Интернешнл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН
950740001426, жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестікті бөлу және
«Цептер Интернешнл» ЖШС мүлкінің бір бөлігін жаңадан пайда болған
серіктестікке беру жолымен серіктестікті қайта ұйымдастыру туралы хабар-
лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 2
ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: 050000, Алматы қаласы,
Бөгенбай батыр көшесі, 140 үй, тел. 87273000140.
10. Астана қаласы МАЭС-ның 2024 жылғы 23 мамырдағы ұйғарымымен
«Engineering Company KZ» ЖШС-не қатысты, БСН 990140012675, оңалту
рәсімдерін қолдану туралы іс қозғалды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 48/2 үй, 52 кеңсе. Тел. 87783387112.
11. «Samal Export» ЖШС (БСН 230340043526) астық қабылдау пун-
ктінің мүліктік кешенін иеліктен шығаруды жоспарлап жатқаны туралы
хабарлайды. Астық қабылдау пунктінің мекенжайы: ҚР, Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Балтабай ауылдық округі, Балтабай ауылы, Д.Қонаев
көшесі, құрылыс 124А. Тел. 87017703334.
12. «Altai Technology Corporation» ЖШС қатысушыларының келесі
кездесуі 2024 жылдың 29 мамырында сағат 14-00-де қайтадан өтеді деп
жоспарланған.
Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласы, Рабочая көшесі, 48 мекенжайы бойынша әкімшілік ғи-
марат.
Ұсынылған күн тәртібі:
1. «Altai Technology Corporation» ЖШС атқарушы органы кәсіпорыны-
ның өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есебі;
2. «Altai Technology Corporation» ЖШС қатысушыларының құрамына
өзгерістер енгізу туралы.
13. Шымкент қаласы МАЭС-ның 2024 жылғы 4 мамырдағы ұйғары-
мымен «Нысанбеков Батырхан Бижигитович» ЖК-не (ЖСН 801006301655)
қатысты оңалту рәсімін қолдану туралы іс қозғалды. Талап-шағымдар мына
мекенжайда қабылданады: Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі, 65
үй, 15 пәтер.
14. Маңғыстау облысы әкімдігінің 2024 жылғы 6 мамырдағы №71 қау-
лысы негізінде Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қа-
ласы бойынша білім бөлімінің №19 «Алтын күн» бөбекжайы жедел басқару
құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын, БСН 130440009241,
Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша
білім бөлімінің №17 «Балауса» бөбекжайы жедел басқару құқығындағы
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын, БСН 111040014044, қосу жолымен
қайта ұйымдастырылғандығы туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Жаңаө-
зен қаласы, «Рауан» ықшамауданы, 14 ғимарат, №17 «Балауса» бөбекжайы.
Анықтама телефоны: 8(72934)70122/70524.
15. «Коммеск-Өмір» өмірді сақтандыру компаниясы» акционерлік
қоғамы «Коммеск-Өмір» ӨСК» АҚ Қызылорда қаласындағы филиалының
заңды мекенжайының өзгергені туралы хабарлайды. Жаңа кеңсе 120014,
Қызылорда қаласы, Ахмет Байтұрсынов көшесі, 47 үй мекенжайында ор-
наласқан.

МҰРАГЕРЛІК

6. 2023 жылы 27 қарашада қайтыс болған Үсем-
баева Зауре Абдуллақызының артынан мұралық іс
ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі ке-
рек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы,
Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел.
87022334499.
7. 2024 жылдың 4 қаңтарында қайтыс болған аза-
матша Есенбаева Куралкул Абдралиевнаның артынан
мұрагерлік іс ашылуына байланысты мұрагерлері
және мүдделі тұлғалар жеке нотариус Л.Жумади-
ловаға хабарласулары қажет. Мекенжайы: Тараз
қаласы, «Самал» ықшамауданы, 31 үй, 51 пәтер.
Тел. 87017599044.

ЖОҒАЛТУ

----

БАНКРОТТЫҚ

----

bottom of page