top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 32 от 30.04.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Goldтансavto» ЖШС (БСН 120640004365) өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
020000, ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сәкен Жүнісов көшесі,
5 үй.
4. «ORBIS-TZST» (ОРБИС-ТЗСТ) ЖШС, БСН 200940003958, заңды
мекенжайы: ҚР, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Жалил көшесі,
145 үй, таратылу процедурасының басталғанын хабарлайды. Шағымдар
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде ҚР, Алматы об-
лысы, Алматы қ., Құлжа тракті, 120, мекенжайы бойынша қабылданады.
Тел. 87777056432.
7. «Маңғыстау облысының Бирма боксының федерациясы» қоғам-
дық бірлестігі (БСН 220340024210) өзінің ерікті түрде таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР,
Маңғыстау обл., Ақтау қ., 11 шағынаудан, 26 үй, 38 пәтер.
11. «Рас-Рам 2020» несиелік серіктестігі» ЖШС, БСН 140540017228,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Қызылорда облысы, Арал қаласы, Әбілқайыр хан
көшесі, 26, тел. 87024046812.

ӘРТҮРЛІ

10. «AST Investment Group» ЖШС-нің Талғар қаласындағы сенім білдірілген адамы
– Сансызбаев Азамат Сансызбаевич Ағылшындық әдіс (бағаны өсіруге) бойынша кепілге
қойған мүлікті өткізу жөніндегі сауда-саттықтың өткізілетіні туралы хабарлайды.
№ 1 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-129-
2010, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан
мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз
жүз алпыс) теңге 00 тиын.
№ 2 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-129-
2011, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан
мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз
жүз алпыс) теңге 00 тиын.
№ 3 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-129-
2012, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан
мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз
жүз алпыс) теңге 00 тиын
Сауда-саттықты өткізу күні, уақыты және орны: 14 мамыр 2024 жыл, 11 сағат 00 ми-
нут, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар қаласы,
Қарасай батыр көшесі, 9-үй, 2-қабат, 5-кабинет.
Лот бағасының өзгеру адымы сенім білдірілген адаммен белгіленеді және аукцион
басталмас бұрын жарияланады. Лоттың бастапқы бағасының 10% (он пайызын) құрайтын
кепілдік жарналары сенім білдірілген адамның шотына 2024 жылғы 13 мамыр 18 сағат 00
минутқа дейінгі мерзімде енгізіледі.
Сауда-саттықты жеңіп шыққан тұлғаны қоспағанда, қатысушылардың кепілдік
жарналары сауда-саттық аяқталғаннан кейін қайтарылуға жатады. Сатып алу бағасы
сауда-саттық өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде төленеді. Сатып алу бағасы
және кепілдік жарналары теңгемен келесі деректемелер бойынша төленеді: «Банк Цен-
трКредит» АҚ-да ашылған № KZ408562204112574899 шоты, ЖСН 870529300908, БСК
KCJBKZKX – сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансызбаевич.
Өтінімдерді қабылдау сенім білдірілген адамның орналасқан жері бойынша ақпа-
раттық хабарлама жарияланған күннен басталады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алатау ауданы, «Зерделі» шағынауданы, 168 үй, 20 пәтер.
Сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансызбаевич, тұрғылықты мекенжайы:
Алматы қ., Алатау ауданы, «Зерделі» шағынауданы, 168 үй, 20 пәтер, тел. +77071022404.
12. «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акцио-
нерлік қоғамы бөліну арқылы «Қарағанды медицина университеті» ком-
мерциялық емес акционерлік қоғамына қайта ұйымдастырылғаны туралы
хабарлайды, заңды мекен жайы: Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40 және
«Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қарағанды қ. Ғ.Мұстафин
көшесі,15. Шағымдар Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40 мекенжайы бойынша
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде қабылданады.

МҰРАГЕРЛІК

3. 2023 жылы 1 қарашада қайтыс болған Әбдіразақов Пазылхан Әбдіғап-
парұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
5. 2023 жылы 20 тамызда қайтыс болған Мәмбетәлиева Қалдыгүл Пат-
тайқызының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
6. 2023 жылы 16 қарашада қайтыс болған Токмуханбетов Куаныш Серик-
баевичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.

ЖОҒАЛТУ

9. «Жансая 1 «балабақшасы» ЖШС, БСН 140840008597, мөрінің жоға-
луына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

----

----

bottom of page