top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 26 от 09.04.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Media Platform CA (Медиа Платформ СиЭй)» ЖШС (БСН
161040020454) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы қаласы, Бостандық
ауданы, Республика алаңы, 13/195 үй.
3. «Kri» Tall» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 220940040948,
өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарлан-
дыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда
қабылданады: Қазақстан, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық
даңғылы, 36 үй. Тел. 87076204154.
4. «Жібек Жолы ауылы мешітінің құрылысы» қоғамдық қоры,
БСН 170940016428, өзінің жабылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде төменде
көрсетілген мекенжайда қабылданады: Астана қаласы, Алматы ауданы, Ин-
тернациональный т/а, 2/6 үй. Тел. 87029636559.
5. «Антея НТ» ЖШС (БСН 071140003002) өзінің ерікті түрде таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР,
Астана қаласы, Есіл ауданы, «Пригородный» шағынауданы, Жаңа әуежай,
126 үй, 97 кеңсе.
9. «Издательский дом «АРТ СТАТУС МЕДИА» ЖШС (БСН
131140009917) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Астана қаласы, Есіл ауданы,
Тұран даңғылы, 19/1 үй, ішкі кіреберіс 11, 8 қабат.
12. «Ерлік 2024–2025» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі,
БСН 240240023123, өзінің таратылғандығы туралы хабарлайды. Шағымдар
хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша
қабылданады: ҚР, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, 12
шағынаудан, 26 ғимарат, 51 пәтер, пошта индексі 031200. Тел. 87717639576.
13. «DIA Future» ЖШС, БСН 220840038185 (ҚР, Алматы қаласы, Бостан-
дық ауданы, Абай даңғылы, 52В ғимарат), өзінің таратылатыны туралы ха-
барлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Абай
даңғылы, 52В ғимарат, 329 кеңсе. Тел. 87784934774.
14. «ЧИНУР ҚҰРЫЛЫС» ЖШС (БСН 130440027517) өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020000,
ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, «Көктем» шағынауданы, 11В.
Тел. 87778802299.
16. «YT Trade» ЖШС, БСН 210140012694, өзінің таратылатыны тура-
лы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы,
055552, Әуезов ауданы, 8 ықамауданы, 41/6 үй. Тел. 87082604137.
17. «Аслан & К⁰ Атырау» ЖШС, БСН 090840000679, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау
қаласы, Азаттық даңғылы, 5А үй, тел. 87122528485.
18. «AR- SAYA SERVIS» ЖШС, БСН 210240037227, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап- шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қызы-
лорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақай ауылдық округы, Жеңіс көшесі, 18
үй. Тел. +77768823131.
19. «Жайлы Строй» ЖШС, БСН 231240009872, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда
қаласы, Мұстафа Шоқай көшесі, 40 үй. Тел. 87767055505.
28. «ЖАН ҚАНАТЫ» мекемесі (БСН 140540016349) өзінің ерікті түрде
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
ҚР, Астана қаласы, Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 19/1 үй, ВП-10.
29. «Көппәтерлi тұрғын үй 16 тұрғын үй кешенi «Талпын» мүлiк меншiк
иелерiнiң бiрлестiгi, БСН 220840035393, өзiнiң таратылатыны туралы ха-
барлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай iшiнде
мына мекенжай бойынша қабылданады: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы,
24 шағынауданы, 16 үй. Тел. 87751874714.

ӘРТҮРЛІ

11. «S&S Қазына» ЖШС, БСН 221140029465, жарғылық капиталының
азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы облысы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, «Астана» ықшамауданы,
дом 1/18, корпус 3, н.п.193.
15. Қостанай облысы МАЭС-ның 3.04.2024 ж. ұйғарымымен «Астык
Трейд KZ» ЖШС-не, БСН 160740012545, қатысты оңалту рәсімдері бойынша
іс қозғалды. Мына мекенжайға хабарласу керек: Қостанай қаласы,
Байтұрсынов көшесі, 70.
20. «АИСТ ЛОМБАРД» ЖШС, БСН 200240009547, 1 сәуір 2024 жылғы
№19 мәжіліс хаттамасына сәйкес микроқаржылық қызметін тоқтату және
лицензиясын ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдады. Қарыз алушы-
лардың хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде
Ақтөбе қаласы, Н.Шайкенов көшесі, 20 мекенжайына немесе 87012098838
телефонына хабарласуын өтінеміз.
24. «ЭНОК» ЖШС, БСН 150240016210, орналасқан жері: Қазақстан,
Алматы қаласы, Медеу ауданы, Ж.Омарова көшесі, 33 корпус, 84 кеңсе,
пошталық индекс 050020, ломбард қызметін тоқтату туралы кредиторларды
және басқа да мүдделі тұлғаларды хабардар етеді: микроқаржы қызметін
жүзеге асыру үшін 09.04.2021 ж. берілген №02.21.0083.Л лицензиясының
күші жойылады. Тел. +77021006373.
25. Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий көшесі,
129 үйде орналасқан «Панфилов ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің құра-
мынан (БСН 111240020096) бөліну жолымен «Панфилов ауданының ішкі саясат
бөлімі» мемлекеттік мекемесі және «Панфилов ауданының мәдениет, тілдерді
дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі болып
қайта құрылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған
күннен бастап қолданыстағы заң талаптарына сәйкес мына мекенжайда қабыл-
данады: Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент
қаласы, Головацкий көшесі, 129 үй. Байланыс телефондары: 8(72831)5-01-79,
8(72831)5-19-86.
27. «Алтек Индастриалс» ЖШС, БСН 020340001418, жарғылық капита-
лының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 516 үй.

МҰРАГЕРЛІК

6. 2023 жылы 29 қазанда қайтыс болған Буркитбаев Турсынбайдың
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қы-
зылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
7. 2022 жылы 5 қаңтарда қайтыс болған аз. Айтуғанов Марат Яхияұлы-
на қатысты мұралық іс ашылуына байланысты мұрагерлері мен мүдделі
тұлғалар жеке нотариус Қ.Хасановқа хабарласуы қажет. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, С.Сейфуллин көшесі, 6/5.
Тел. 87029029090.
8. 2023 жылы 8 қазанда қайтыс болған аз. Жанаев Марат Әзиханұлы-
на қатысты мұралық іс ашылуына байланысты мұрагерлері мен мүдделі
тұлғалар жеке нотариус Қ.Хасановқа хабарласуы қажет. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, С.Сейфуллин көшесі, 6/5.
Тел. 87029029090.

БАНКРОТТЫҚ

10. Орал қаласы МАЭС-ның 2024 жылғы 27 наурыздағы ұйғарымымен
«WALVES plus» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің, БСН 211040009851,
банкроттығы бойынша іс қозғалды.
21. Алматы қаласы МАЭС-ның 2024 жылғы 4 сәуірдегі ұйғарымымен
«New сonstruction» ЖШС-не қатысты БСН 040740004440 талап арызы бойынша
банкроттық туралы іс қозғалды.

----

----

bottom of page