top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 23 от 29.03.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Шыңғыстау» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі (БСН
170240019635) өзінің таратылғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: ҚР, Ақсуат ауданы, Қызыл кесік ауылы, Үйренкана
орамы, 33 үй.
3. «Үміт» Қызылорда зағиптар қоғамы» қоғамдық бірлестігі, БСН
201240003739, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Қызылорда қаласы, Амангелді көшесі, 67А.
4. «Value Tap» ЖШС, БСН 211240009630, өзінің таратылатыны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап
2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 050023, Алматы қаласы,
Бостандық ауданы, Еркеғали Рахмадиев көшесі, 4 үй, тел. 87025300795.
5. «КазмикрокредКомп» микроқаржылық ұйымы» ЖШС, БСН
191140020807, микроқаржылық қызметті жүргізуге берілген лицензияның
әрекетін ерікті түрде тоқтататыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, «Самал-1» ықшамауданы, 29
үй, А-5 кеңсесі.
6. «KPI Ломбард» ЖШС, БСН 160240007838, микроқаржылық қызметті
жүргізуге берілген лицензияның әрекетін тоқтату және өзінің таратылуы
туралы Қаржылық реттеу агенттігіне ерікті түрде жүгінгені туралы хабар-
лайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі
ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 071400, Абай облысы,
Семей қаласы, Шоқан Уәлиханов көшесі, 124 үй. Тел. 87772810333.
7. «NA-DIAR Tex service» ЖШС, БСН 140240000212 (Алматы қала-
сы, Есенов көшесі, 65 үй), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Наурызбай батыр
көшесі, 99/1. Тел. 87029097005.
9. «Tim Technoservice Ltd» ЖШС (БСН 120440005386) өзінің ерікті түрде
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
ҚР, Маңғыстау обл., Ақтау қ., 11 шағынаудан, «Юбилейный» СҮ ғимараты,
2 қабат.
11. «Алматы туризм эксперт» ЖШС, БСН 180140027317, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
ҚР, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, әл-Фараби даңғылы, 77/7, н.п. 8А.
Тел. 87273327777.
13. «Ақерке» бөбекжай балабақшасы» ЖШС, БСН 230540045024 өз
еркімен таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жари-
яланған күннен бастап 2 ай ішінде келесі мекенжай бойынша қабылданады:
160900, ҚР, Түркістан обл., Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Шымкент
көшесі, 4 үй. Тел. 87754769979.
15. «Нафи-Нұр» ЖШС (БСН 150640005051) өзінің ерікті түрде таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР,
Қызылорда обл., Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, Үрзімат Мәдиев
көшесі, 72 үй.
16. «Бидай Экспорт Азия» ЖШС, БСН 1806400112208, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қазақстан
Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі,
183Е.
18. «Надежда» ауылшаруашылық өндірістік кооперативі» ӨК өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Қостанай облысы, Қарабалық ауданы, Котлованное ауылы, Садовая
көшесі, 5 үй, 2 пәтер.
19. «Saulyq group» ЖШС, БСН 181240021512, Алматы қ., Алмалы ауда-
ны, Абылай хан даңғылы, 81 үй, 215 кеңсе, индексі 050000, өзінің жойылға-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, ғимарат 202, ҚҚ. 407, индексі
050000. Тел. 87760018042.
20. «ММА Альянс» ЖШС, БСН 210840003472, Алматы қ., Медеу ауданы,
Достық даңғылы, үй 202, пошта индексі 050000, өзінің жойылғаны туралы
хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қ., Ме-
деу ауданы, Достық даңғылы, ғимарат 202, ҚҚ.407, пошта индексі 050000.
Тел. 87760018042.
21. «Б.Момышулы 4» мүлік иелері бірлестігі», БСН 220740017748
(ҚР, Павлодар обл., Ақсу қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 4 үй), өзінің та-
ратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: ҚР, Павлодар обл., Ақсу қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 4 үй, 5 пәтер.
Тел. 87776152049.
23. «Ulttyń bolashaǵy» қоғамдық қоры (БСН 190540002992) өзінің ерікті
түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарланды-
ру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-
данады: ҚР, Павлодар обл., Павлодар қаласы, Майра көшесі, 21 үй, 43 пәтер.
25. «Чермет - Жаксы» ЖШС, БСН 210240007562, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақмола
обл., Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, Строительная көшесі, 3А құрылыс.
Тел. 87054239437.
26. «Эко Норм Проект ПДВ, ПДО, ПДС, РСВ, КЭН» ЖШС, БСН
220840018908, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына
мекенжайда қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы обл., Қарасай
ауданы, Қаскелең қаласы, Құлагер көшесі, 114 үй. Тел. 87754612919.
36. «KazDrill (КазДрилл)» ЖШС, БСН 220540028344, өзінің тараты-
латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, «Тау-Самал» ықшамауданы, Олимпийская көшесі, 55 үй,
тел. +7 777 271 51 21.
37. «Мақтаарал ауданы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі»
ЖШС, БСН 210340006627, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Та-
лап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім
ішінде мына мекенжайда қабылданады: Мақтаарал ауданы, Мырзакент
кенті, Мадиходаев көшесі, 28, тел. 2-12-59.
38. «Блиндер Консалтинг» ЖШС, БСН 220440011590, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы
қаласы, Абай даңғылы, 52В үй, тел. + 77775077877.
40. «АГРОТЕХНОЛОГИИ KZ» ЖШС, БСН 130340024340, өзінің тара-
тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-
ланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Қостанай облысы, Қостанай қаласы, әл-Фараби даңғылы, 119, каб. 321.
42. «Журнал «Жалын» ЖШС, БСН 050840007538, өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы
қаласы, Алмалы ауданы, Рахманинов көшесі, 134А үй. Тел. 87073675120.

ӘРТҮРЛІ

10. «Jusan Ventures» (Жусан Вэнчэрс) ЖШС, БСН 200940038134, бөлу
балансына сәйкес, мүліктің үлесін, құқықтар мен міндеттерді табыстаумен
өз құрамынан жаңа серіктестікті («Jusan NewCo» ЖШС) бөлу жолымен
өзінің қайта ұйымдастырылғаны жөнінде хабарлайды. Наразылықтар мына
мекенжай бойынша қабылданады: 050059, Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы,
242. Тел. 87775550767.
22. Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің 2024 жылғы 13 наурызындағы
№265 қаулысына сәйкес, «Еңбекшіқазақ ауданының құрылыс, сәулет және
қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесін (БСН 060140010962) бөлу
және қайта құру арқылы ұйымдастырылады. Жоғарыда аталған мекемені
бөлу жолымен «Еңбекшіқазақ ауданы құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
және «Еңбекшіқазақ ауданы сәулет және қалақұрылысы бөлімі» мемлекеттік
мекемесі құрылады. Талаптар бір ай мерзім ішінде келесі мекенжай бойынша
қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы,
Есік қаласы, Жамбыл даңғылы, 21А, телефон: 8/72775/40162.
24. «Аренда автомобилей» ЖШС, БСН 220940033886, жарғылық капи-
талының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Алматы қаласы, Сырғабеков көшесі, 32 ғимарат. Тел. 87079114265.
34. «Элеватор 2023» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 230940026141),
22.04.1998 жылғы №220-1 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі
бар серіктестіктер туралы» заңының 27-бабына сәйкес, Серіктестіктің жарғылық
капиталының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, «Промзона-1» өндірістік
аймағы, 1 ғимарат.
35. «QAZYNA SK» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 120640015886),
22.04.1998 жылғы №220-1 «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі
бар серіктестіктер туралы» заңының 27-бабына сәйкес, Серіктестіктің жарғылық
капиталының азайғаны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 1 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисовка ауылы, «Промзона-1» өндірістік
аймағы, 1 ғимарат.
41. Алматы облысы, ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, әл-Фараби көшесі,
100 құрылыс мекенжайында орналасқан «Ұйғыр ауданының тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары тұрғын
үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің, БСН 130940013852, құра-
мынан бөліну жолымен «Ұйғыр ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
және тұрғын үй инспекциясы» мемлекеттік мекемесі және «Ұйғыр
ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік
мекемесі қайта құрылатына туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру
жарияланған күннен бастап тиісті заң талаптарына сәйкес мына мекенжай
бойынша қабылданады: Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылы, Ю.Раджибаев көше-
сі, 75. Байланыс телефондары: 87277821331, 2-45-77.

МҰРАГЕРЛІК

8. 2023 жылғы 28 қыркүйекте қайтыс болған аз. Сагинбаев Жарылхасын
Нурушевичке қатысты мұрагерлік іс ашылуына байланысты мұрагерлері
мен мүдделі тұлғалардың жеке нотариус А.Есимхановқа хабарласуы қажет.
Мекенжайы: Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Сейфуллин
көшесі, н/ж, «Шаңырақ» сауда орталығы, тел. 87014743502.
14. 2023 жылғы 16 қазанда қайтыс болған аз. Турысбеков Мухтар Кен-
жебаевичке қатысты мұрагерлік іс ашылуына байланысты мұрагерлері мен
мүдделі тұлғалардың жеке нотариус А.Есимхановқа хабарласуы қажет.
Мекенжайы: Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Сейфуллин
көшесі, н/ж, «Шаңырақ» сауда орталығы, тел. 87014743502.
29. 2023 жылғы 21 қазанда қайтыс болған Джусуповой Алтынкулге
қатысты мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлердің нотариус С.И. Байғазиновке
хабарласуы қажет. Мекенжайы: Қызылорда қаласы, «Ақмешіт» ықшамауда-
ны, 26/2 үй. Тел. 87084408317.
27. 2023 жылғы 24 қыркүйекте қайтыс болған Қойшыбай Мұхтар Оңай-
бекұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.
28. 2023 жылғы 26 қыркүйекте қайтыс болған Абуова Бахуайданың
артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қы-
зылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат.
Тел. 87022334499.

БАНКРОТТЫҚ

39. Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық экономика-
лық сотының 2024 жылғы 12 наурыздағы «Восточный квартал» ЖШС-
нен «Techno Plan» ЖШС-не азаматтық талап қою бойынша ұйғары-
мымен «Techno Plan» ЖШС банкроттық туралы іс бойынша іс қозғалды,
БСН 200940023558.

ЖОҒАЛТУ

12. «WHIEDA.KAZAKHSTAN» ЖК, ЖСН 861213403119, Алматы
қаласы, жоғалған мөрі 2024 жылғы 16 наурыздан бастап жарамсыз деп
танылсын.

bottom of page