top of page
"Юридическая газета", "Заң газеті"

Заң газеті

Реестр объявлений

№ 12 от 13.02.2024

Скачать электронную версию газеты

ТАРАТУ

2. «Ломбард Алтын Kz» ЖСШ, БСН 140440024445 өзінің таратылаты-
ны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Астана
қаласы, Алматы ауданы, Б.Момышұлы көшесі, 4 үй, н.п. 70.
3. «Қонысбай құрылыс» ЖСШ, БСН 091140010059 (Атырау обл., Атырау
қаласы, Әуезов көшесі, 52А үй, 62), өзінің таратылатыны туралы хабарлай-
ды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай
мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Атырау обл., Атырау қаласы,
Сәтбаев көшесі, 39А үй, 9 пәтер. Тел. 87025997459.
4. «Асыл Амантай» ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі, БСН
160940016357, тарату туралы шешім қабылданды. Шағымдар газетте хабар-
ландыру шыққан күннен бастап 2 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабыл-
данады: Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қаласы, Телімі Аягөз-Өскемен
трассасынан 18 км, 1 үй. Тел. 87002869356.
5. «Балканкар» ЖШС, БСН 021240006190 (Алматы қаласы, Бөкеев кө-
шесі, 120 үй), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабар-
ландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде мына мекенжай бойынша
қабылданады: Алматы қаласы, «Әйгерім» ықшамауданы, Текес көшесі, 16.
Тел. 87016073539.
6. «Аргын Батыс» ЖСШ, БСН 141240000831, өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, БҚО, Орал
қаласы, Х.Есенжанов көшесі, 3 үй, 88 пәтер.
7. «Совместное предприятие ByraTay» ЖСШ, БСН 200940023141, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру
жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: 021700, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Бурабай ауданы,
Щучинск қаласы, Оқжетпес көшесі, 145 үй, 11 пәтер.
8. «Толе би 113/75» мүлік иелері бірлестігі, БСН 220640002875, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, Төле би көшесі, 113/75 үй, 48 пәтер. Тел. 87014276969.
9. «Казыбек би, 124» мүлік иелері бірлестігі, БСН 220640007737, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі, 124 үй, 15 пәтер. Тел. 87014276969.
10. «Муратбаева 114» мүлік иелері бірлестігі, БСН 220640004950, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, Мұратбаев көшесі, 114 үй, 4 пәтер. Тел. 87014276969.
11. «Толе би 125» мүлік иелері бірлестігі, БСН 220640004821, өзінің
таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жа-
рияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады:
Алматы қаласы, Төле би көшесі, 125 үй, 16 пәтер. Тел. 87014276969.
12. «Али Казахстан» ЖШС, БСН 200740022354 (ҚР, Алматы облысы,
Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылдық округі, Қарғалы ауылы, Майбұлақ көше-
сі, 4 үй, 4 пәтер), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар
осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына ме-
кенжайда қабылданады: Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылдық
округі, Қарғалы ауылы, Майбұлақ көшесі, 4 үй, 4 пәтер.
16. «Жан Энерго Сервис» ЖШС, БСН 150140019281, (мекенжайы Аты-
рау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы, Байжанова көшесі, 7 үй,
5 пәтер), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы
хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-
жайда қабылданады: Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы,
Байжанова көшесі, 7 үй, 5 пәтер, тел. 87787023808.
22. «Хрусталь-Сервис» ЖШС, БСН 081240004303, өзінің таратылатыны
туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн-
нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Кызылорда
қаласы, Қыдыров көшесі, № 2 үй, 53 пәтер. Тел. 87772345165, 87012135165.
23. «ProfiStaff» ЖШС, БСН 210540005100, өзінің таратылатыны тура-
лы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: БҚО, Орал қала-
сы, Бүркітов көшесі, 14/1, тел. 87027666393.
24. «Казах Транс» ЖСШ, БСН 150540008766, өзінің таратылатыны ту-
ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен
бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: индекс 010000,
РК, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д.Қонаев көшесі, 12/1 үй, ВП 37, тел.
87012101459. 9 ақпан 2024 ж.
25. «Ломбард «Ва-Банкъ» ЖШС, БСН 170940021098, өзінің таратыла-
тыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қабанбай
батыр, 48 көшесі, 2 кеңсе, тел. +77475152070.

ӘРТҮРЛІ

17. «Nurorda» мектеп-лицей» мекемесі, БСН 070740012675, жан басына
шаққандағы нормативтік қаржыландыру шеңберінде мемлекеттік білім
беру тапсырысын алушы болып табылады. Ата-ананың төлемі жылына
1200 АЕК-тен (4 140 000 теңге) аспауы керек. Ата-ана төлемі асып кеткен
жағдайда «Қаржы орталығы» АҚ-на хабарласуыңызды сұраймыз. Сенім
телефондары: 87172695037, 87172695058.
18. ЖШС «Орал механикалық зауыты» атқарушы органы (бұдан әрі
- Серіктестік), БСН 060340009897, ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және
қосымша серіктестіктер туралы» заңның 27-бабына сәйкес, серіктестіктің
кредиторларына 12.02.2024 ж. бастап оның қатысушыларымен Серіктестік-
тің жарғылық капиталын 85 274 000 (сексен бес миллион екі жүз жетпіс төрт
мың) теңгеге дейін азайту туралы шешім қабылданғанын хабарлайды. Кре-
диторлардың қосымша кепілдіктер не Серіктестіктің тиісті міндеттемелерін
мерзімінен бұрын тоқтатуы немесе орындауы және шығындарды өтеу тура-
лы жазбаша талаптары БҚО, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы,
215-ғимарат мекенжайы бойынша қабылданған шешім туралы хабарлама
жарияланған күннен бастап бір ай ішінде қабылданады.
19. 2024 жылы 20 ақпаннан бастап «Катонқарағай мемлекеттік ұлттық
табиғи паркінің техникалық-экономикалық негіздемесін инфрақұрылымды
дамытудың бас жоспары бөлігінде түзету және функционалды аймақтарға
бөлу» жобасы бойынша 20 жұмыс күні ішінде талқылау нысанында қоғам-
дық тыңдаулар өткізіледі.
Жобалық құжаттамамен, ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай
экологиялық порталда https://ecoportal.kz/ «Жарияланған қоғамдық талқылаулар
» бөлігінде танысуға болады.
Жобаға тапсырыс беруші – «Катонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи
паркі» РММ, тел. 872342 2-93-45.
Жергілікті атқарушы орган – «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел.87232 25-72-06.
20. «Шығыс Қазақстан кеме жасау және жөндеу зауыты» ЖШС қатысушыла-
рының келесі кездесуі 2024 жылғы 29 ақпанда сағат 10-00-де өтеді деп жоспар-
ланған. Өтетін орны: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Алтай
ауданы, Прибрежный ауылы, әкімшілік ғимарат. Жағалау, 1 блок, ғимарат 14/3.
Ұсынылған күн тәртібі: 1. ЖШС-нің өткен кезеңдегі қаржы-шаруашылық
қызметі туралы атқарушы органның есебі; 2. ЖШС атқарушы органы туралы; 3.
Әртүрлі.

МҰРАГЕРЛІК

13. 2023 жылы 9 тамызда қайтыс болған Құлтасов Махмут Төлегенұлы-
ның артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылор-
да обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №5 ғимарат. Тел.
87022334499.
14. 2023 жылы 28 маусымда қайтыс болған Байболов Қалдыбек Жұма-
байұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы
білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы:
Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №5 ғима-
рат. Тел. 87022334499.
15. 2022 жылы 10 желтоқсанда қайтыс болған Жомартов Тиыштықбай-
дың артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі
келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылор-
да обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, №5 ғимарат. Тел.
87022334499.

----

----

----

----

bottom of page